Regulamin korzystania z serwisu aktorkiporno.pl

§1

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu aktorkiporno.pl".

2. aktorkiporno.pl - domena serwisu retransmitującego filmy erotyczne. Nie należy jej rozumieć jako nazwę firmy, bądź instytucji. Jej twórcy nie czerpią z niej żadnych korzyści majątkowych.

3. Serwis aktorkiporno.pl - serwis internetowy pod aktualnym adresem http://www.aktorkiporno.pl/ umożliwiający użytkownikom oglądanie filmów erotycznych.

4. Właścicielem Serwisu jest Yakoshi Bets

§2

1. Serwis jest przeznaczony dla odbiorców pełnoletnich. Treści ukazywane na stornie są w myśl ustawy uważane za pornografię, dlatego też mogą zawierać wszystkie elementy zaliczane do tego środka przekazu. Użytkownik serwisu aktorkiporno.pl korzysta z niego na własną odpowiedzialność.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść strony, jak i inne materiały retransmitowane na stronie, a także na ich wpływ na użytkownika.

3. Zabrania się kopiowania, powielania, sprzedawania, wykorzystywania materiałów zawartych na stronie zarówno do celów własnych jak i marketingowych, oczywiście za wyjątkiem udokumentowanego pozwolenia od Administratora strony aktorkiporno.pl.

4. Zarówno wygląd strony jak i jej treść należą wyłącznie do jej twórcy, wszelkie próby wykorzystywania jej kodu do własnych potrzeb wiążą się ze złamaniem ustawy o prawie autorskim i będą rozpatrywane w myśl jej rozporządzenia drogą postępowania egzekucyjnego.

5. aktorkiporno.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. aktorkiporno.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów serwisu i ich dostępności przez całą dobę. Nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron serwisu aktorkiporno.pl ze względów technicznych.

6. Wszelkie próby nieautoryzowanego korzystania z zasobów naszego serwera są logowane i spowodują rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego ze strony serwisy aktorkiporno.pl.

§3

1. aktorkiporno.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie serwisu aktorkiporno.pl.

3. aktorkiporno.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania serwisu aktorkiporno.pl w każdym czasie.

4. Nazwa aktorkiporno.pl, oraz logo strony są własnością serwisu i nie mogą być wykorzystywane, czy przetwarzane.

Wchodząc na stronę www.aktorkiporno.pl akceptujesz niniejszy regulamin. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2016 roku